Chồng mải mê công việc bỏ rơi vợ, cô vợ dâm đãng mang lồn cho ông hàng xóm đụ.