Cô gái đi ăn trộm bao cao su bị bảo vệ bắt gặp và tống tình