Tag: Shitara Yuuhi

Thanh niên chết lặng để bạn gái lên giường với tên sếp

Shitara Yuuhi Thanh niên chết lặng để bạn gái lên giường với tên sếp. Làm sao anh ta có thể không biết ý nghĩa của những hành động không tự nhiên của Chu Nhật Bản bây giờ và yêu cầu liên lạc trắng trợn của anh ta Chu ...